ทองเหลืองหล่อบู้ชหัวแดง

  

ลักษณะการใช้งาน

- เหมาะสำหรับใช้งานกลึง ทำบู้ช , ทำเฟือง , ปลอกทองเหลือง

- มีคุณสมบติการใช้งานทนการเสียดสี ได้ดีกว่า บู้ชลายเสือ

 

ข้อดี :    มีคุณสมบัติเนื้อแข็ง และทนเสียดสีได้ดีกว่า ทอง                    เหลืองบู้ชลายเสือ

ข้อเสีย : มีความเสี่ยงต่อการเป็นฟองอากาศ ต้องเผื่อกลึงเยอะ               กว่าบู้ชลายเสือ 

 

หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นฟองอากาศภายใน ทางร้านรับเคลม                     สินค้าให้ แต่รับเคลมตามน้ำหนักเท่านั้น 

 

 

 

ขั้นตอนการทำทองเหลืองหล่อ
Visitors: 129,002