ทองเหลืองเส้นกลม (Round Bar)

 

Visitors: 140,643