ชี้แจงเรื่องทองเหลืองลายเสือ ปลอกผิวมา

ทำความเข้าใจเรื่อง ทองเหลืองลายเสือ ที่ปลอกผิวนอก หรือ ล้างรูในมา

เนื่องจากมีลูกค้าหลายท่านที่มาซื้อทองเหลืองลายเสือที่ร้านแล้ว

แปลกใจว่าทำไมมีการล้างผิววงนอก และรูในของทองเหลืองลายเสือออก

จนนำมาซึ่งความเข้าใจผิดหลายประการที่ว่า ทางร้านนำทองเหลืองชนิดอื่น

มาล้างผิวออกและนำมาขายเป็นทองเหลืองลายเสือแทนนั้น

 

 

 

 

ทางร้านของชี้แจงว่า ทางร้านไม่มีความคิดที่จะทำเรื่องแบบนี้แน่นอน

แต่การล้างผิวนอก หรือ รูในของทองเหลืองลายเสือนั้น ถูกทำโดยผู้ผลิต ในกรณี

ที่ทางร้านสั่งของไป แล้วไม่มีไซส์นี้ในสต็อก หรือ จำนวนที่สั่งไปไม่มากพอ

ที่จะผลิตใหม่ จึงได้ทำการนำไซส์ใกล้เคียงมากลึงผิวหรือล้างรูในออก

ให้ได้ตามขนาดที่สั่งไป ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิต

แต่เนื่องด้วยทางร้านมีการซื้อขายกับทางผู้ผลิตมายาวนาน จึงทำให้

ทางผู้ผลิตไม่อยากที่จะปฏิเสธลูกค้า ในกรณีที่ไซส์ที่สั่งไปไม่ได้ตาม MOQ (minimum order qty)

ของทางผู้ผลิต ทางผู้ผลิตจึงต้องใช้วิธีนี้ เพื่อให้ไซส์ที่ทางร้านสั่งไปได้ครบถ้วน

 

จึงขอเรียนชี้แจงมาดังนี้

 

credit : methametal

 

 
Visitors: 151,266