ฟอสเฟอร์บรอนซ์ (PB 1)

ทองเหลืองฟอสเฟอร์บรอนซ์ (Phosphor bronze) เป็นโลหะผสมของทองแดง สังกะสี และฟอสฟอรัส โดยทั่วไปจะมีปริมาณทองแดงมากกว่า 90% สังกะสีประมาณ 5-10% และฟอสฟอรัสประมาณ 0.1-0.5% ส่วนผสมของฟอสฟอรัสในทองเหลืองฟอสเฟอร์บรอนซ์ส่งผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของโลหะผสมนี้ ฟอสฟอรัสประมาณ 0.1% จะช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการกัดกร่อน ฟอสฟอรัสประมาณ 0.3% จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความแข็ง ฟอสฟอรัสประมาณ 0.5% จะช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการสึกหรอ
คุณสมบัติทางกายภาพของทองเหลืองฟอสเฟอร์บรอนซ์ ได้แก่
ความหนาแน่น: 8.5-8.7 g/cm3
จุดหลอมเหลว: 950-970 °C
การนำไฟฟ้า: 60-70% ของทองแดงบริสุทธิ์
การนำความร้อน: 30-40% ของทองแดงบริสุทธิ์
คุณสมบัติทางเคมีของทองเหลืองฟอสเฟอร์บรอนซ์ ได้แก่
ความต้านทานต่อการกัดกร่อน: ดี
ความต้านทานต่อการสึกหรอ: ดี
ความต้านทานต่อสารเคมี: ดี
ทองเหลืองฟอสเฟอร์บรอนซ์มีการใช้งานหลากหลาย เช่น
อุปกรณ์ประปา
ชิ้นส่วนเครื่องจักร
ชิ้นส่วนยานยนต์
ชิ้นส่วนเครื่องมือกล
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการบิน
ชิ้นส่วนอุปกรณ์การแพทย์
ตัวอย่างการใช้งานทองเหลืองฟอสเฟอร์บรอนซ์ ได้แก่
ท่อน้ำประปา
วาล์วน้ำประปา
หัวฉีดน้ำ
ใบพัดเรือ
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์
ชิ้นส่วนเกียร์
ชิ้นส่วนเครื่องมือตัด
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ผ่าตัด
ทองเหลืองฟอสเฟอร์บรอนซ์เป็นโลหะผสมที่มีสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่ดีเยี่ยม จึงมีการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับงานที่ต้องการคุณสมบัติความแข็งแรง ความแข็ง ความทนทานต่อการกัดกร่อน และการต้านทานต่อการสึกหรอ
Visitors: 153,305