ทองเหลือง อลูมีเนียมบรอนซ์ ALBC3

ทองเหลืองหล่อเกรดแข็งพิเศษ

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ความแข็ง และทนทาน ให้กับชิ้นส่วน อะไหล่เครื่องจักรต่าง ๆ โดยจะจำแนกแยกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกใช้ เพื่อให้งานของลูกค้ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพราะบางงาน อาจต้องการใช้ทองเหลืองหล่อ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อจะนำไปใช้ให้เหมาะกับ งาน ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธภาพ เพิ่มขึ้น

เกรดที่มี  มีดังนี้

                    

 - ALBC 3

- ALBC ( AB2 )

 

Visitors: 129,002