พลาสติกวิศวกรรม ( Superlene )

ซุปเปอร์ลีน  เกรด  Nylon 6 , Cast Nylon , PP, PE , Pom , PTFE ,

PVC, Bakelite .

ติดต่อสอบถามรายการสินค้าได้ครับ มีทั้ง แบบ แท่ง และ แผ่น

 

ตารางคุณสมบัติต่าง ๆ

 

 

 

Visitors: 39,881