ทองแดง Copper Bar JIS H 3250 ,C 1100

ลักษณะการใช้งาน

- เหมาะสำหรับงานกลึงทั่วไป

- เหมาะสำหรับทำ กราว์ดลงดิน เนื่องจากเป็นทองแดงบริสุทธิจึงเป็นสื่อไฟ

   ได้ดี


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 129,004