ทองเหลืองลายเสือ Bronze Bushing BC6C , LG2

 

 

 

                                       ขั้นตอนกว่าจะมาเป็นลายเสือที่ขายกัน

 

                           

 

Visitors: 129,001